Program profilaktyczny „Debata” w klasach VII

14 grudnia 2021 r. uczniowie klas VII wzięli udział w programie profilaktycznym „Debata”. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji.
Program jest oparty o trzy strategie profilaktyczne wg Hansena: korektę przekonań normatywnych, kształtowanie systemu wartości oraz wiedze o realnych konsekwencjach.

W „Debacie” wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składa się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu. Należą do nich:
- tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenie zasad pracy obowiązujących na zajęciach,
- sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych,
- przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania,
- „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,
- proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu,
- zabawy dydaktyczne,
- promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu),
- praca grup nad „tym, co nas może chronić”,
- osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia jako dorosłego abstynenta,
- sesja odpowiedzi na ewentualne pytania.
Program został zrealizowany we współpracy z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”, a warsztaty dla uczniów przeprowadziła pani Anna Stolarczuk.

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 5

wczoraj 99

w ciągu tygodnia 223

w ciągu miesiąca 317

w sumie 213831