Regulamin biblioteki szkolnej Drukuj Email
 
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:
- wypożyczając je do domu
- czytając lub przeglądając na miejscu
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.
4. Wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę , musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela
bibliotekarza.
6. Wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
7. W bibliotece obowiązuje cisza.
8. Do biblioteki przychodzimy w obuwiu zamiennym i bez plecaków.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 
1. Z komputerów mogą korzystać uczniowie od kl. IV , odbywający zajęcia z informatyki.
2. Uczniowie obowiązani są do ustalania terminu pracy na komputerze z nauczycielem bibliotekarzem.
3. Podczas pracy na komputerze nie należy korzystać ze stron internetowych zawierających gry.
4. W czasie pracy na komputerze nie wolno zmieniać ustawień w panelu sterownia !
5. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
6. Wszelkie trudności w obsłudze komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. Komputer obsługuje tylko jedna osoba.

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 3

wczoraj 5

w ciągu tygodnia 35

w ciągu miesiąca 130

w sumie 213172