Wpływ wady wymowy na postępy dziecka w nauce

 

Czy warto zadbać o prawidłową wymowę dziecka?

     

Na pewno tak! Zaburzenia mowy wpływają na trudności szkolne dziecka.

Jeśli już dostrzeżemy problem u naszych pociech, nie zaniedbujmy go tłumacząc sobie, że im to przejdzie, że z tego wyrosną. Zasięgnijmy porady logopedy.

          Trudności szkolne dziecka wynikające z zaburzeń mowy dotyczą przede wszystkim edukacji polonistycznej. Dziecko źle mówiące najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się. Trudności w nauce ujawniają się również w innych przedmiotach, które wymagają wypowiedzi ustnych.    

Błędy w czytaniu i pisaniu wynikające z deformacji tj. nieprawidłowego wymawiania dźwięków lub substytucji, czyli zastępowaniu tych dźwięków innymi, w większości przypadków nie zmieniają całkowicie sensu wymowy (szafa - safa, czapka-capka). Mogą jednak wystąpić zniekształcenia, które sprawią, że sens przeczytanego lub napisanego słowa jest trudny do rozpoznania (szum-sum, rak-lak). W pisaniu wypracowań i w pisaniu ze słuchu pojawiają się błędy będące odzwierciedleniem wadliwej wymowy. Dziecko ubezdźwięczniające głoski mówi i pisze zamiast bułka-półka, dom-tom, kra-gra, co prowadzi do zmiany znaczenia wyrazu.

          Błędy w pisaniu najczęściej pojawiają się u dzieci z zaburzeniami słuchu fonematycznego. Uczeń nie różnicuje dźwięków zbliżonych fonetycznie (s-sz, c-cz) i w związku z tym nie wie, jaką literę ma napisać.      

 

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 0

wczoraj 4

w ciągu tygodnia 4

w ciągu miesiąca 52

w sumie 214196