„Jeśli chcemy zgłębiać prawdę o świecie, to zawsze musimy opierać się na mowie"
                                                                                       - Rudolf Steiner

Godziny pracy logopedy:

           Poniedziałek     07.10 - 10.30 oraz 11.45 - 13.30

           Wtorek               07.10 - 10.30 oraz 11.45 - 13.30

           Środa                 11.45 - 14.30

           Czwartek            07.10 - 10.30 oraz 11.45 - 13.45

           Piątek                 07.10 – 07.55 oraz 11.45 - 14.30

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole prowadzi mgr Barbara Warchoł-Iwan.

Specjalistyczną opieką obejmuje uczniów szkoły podstawowej. Na początku roku szkolnego w klasach zerowych i pierwszych przeprowadzane są przesiewowe badania mowy, które wskazują dzieci potrzebujące opieki logopedycznej.  W zajęciach uczestniczą także rodzice, którym przekazywane są wskazówki i materiały do pracy w domu. Starsi uczniowie do logopedy zgłaszają się samodzielnie.

Do głównych zadań logopedy należy:

  • przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
  • diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
  • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

       

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 0

wczoraj 4

w ciągu tygodnia 4

w ciągu miesiąca 52

w sumie 214196