Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach  jest prowadzona przez Urząd Gminy w Pysznicy. Baza lokalowa składa się z budynku szkoły podstawowej oddanego do użytku w roku 1924 , który w latach 1996- 1999 r. został powiększony o salę gimnastyczną i nową część szkoły.

          Powierzchnia użytkowa szkoły wynosi 2156 m 2. Sala gimnastyczna ma wymiary 24 m na 11 m. W szkole mieści się 14 sal lekcyjnych, w których uczy się 17 oddziałów klasowych (w tym 2 oddziały przedszkolne). Do Zespołu Szkół im. Armii Krajowej uczęszcza łącznie 316 uczniów, w tym 87 uczy się w gimnazjum, 179 w szkole podstawowej i 50 w oddziałach przedszkolnych. Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową z 19 stanowiskami komputerowymi. Budynki szkolne dobrze służą  społeczności gimnazjum i szkoły podstawowej.Placówka zlokalizowana jest w centrum wsi, budynek jest ogrodzony i monitorowany.

          Szkoła dba o wszechstronny rozwój swoich uczniów. Zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli, pedagoga, logopedę, pielęgniarkę szkolną, służących pomocą w kształceniu, wychowaniu i opiece nad uczniami. W szkole organizuje się  zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania uczniów oraz zapewnia opiekę świetlicową i dowóz autobusem szkolnym. Systematycznie prowadzi się analizę wyników egzaminów zewnętrznych w celu właściwej organizacji procesów dydaktycznych służących podniesieniu efektów kształcenia. Najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia dyrektora szkoły za wyniki w nauce i sporcie.

          Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych osiągając wysokie wyniki. W bieżącym roku szkolnym 4 uczniów naszej szkoły otrzymało tytuł finalisty konkursów wojewódzkich: 2 z geografii w gimnazjum i 2 z języka angielskiego w szkole podstawowej. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zawody sportowe, w których uczniowie odnoszą liczne sukcesy indywidualnie i zespołowo na szczeblu gminy, powiatu i województwa. W szkole odbywają się zajęcia sportowe dla młodszych uczniów szkoły podstawowej oraz absolwentów. Corocznie odbywają się konkursy ukierunkowane na kultywowanie tradycji regionalnych.

          W szkole działa samorząd uczniowski, który aktywnie włącza się w życie szkoły poprzez organizację różnych imprez i akcji charytatywnych z udziałem uczniów i rodziców. Wszyscy absolwenci szkoły podejmują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, a wielu również kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.

          Szkoła wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu i wartości chrześcijańskich poprzez szerzenie sylwetki patrona, uroczystości patriotyczne, konkursy, spotkania z byłymi żołnierzami Armii Krajowej oraz sprawuje opiekę nad miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie naszej wsi. Na uwagę zasługują uroczystości szkolne i środowiskowe takie jak: Rocznica Pacyfikacji wsi Kochany, Święto Niepodległości, Dzień Patrona szkoły Armii Krajowej, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poczet Sztandarowy bierze udział w różnych uroczystościach lokalnych o charakterze patriotycznym.   

           Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastkowicach należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. W 2004 r. szkoła otrzymała Certyfikat Rejonowy, zaś w 2008 r. Certyfikat Wojewódzki. W bieżącym roku szkolnym prowadzi się działania mające na celu otrzymanie Certyfikatu Krajowego. Jako Szkoła Promująca Zdrowie uczy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,  zapewnia uczniom bezpieczeństwo i wpaja zasady zdrowego stylu życia.

           Na uwagę zasługuje działalność charytatywna szkoły, w którą chętnie angażują się wszyscy uczniowie i ich rodzice. Przeprowadzane są różne akcje charytatywne np. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Gwiazdka dla Afryki, WOŚP oraz kiermasze. Środki pozyskane z kiermaszów charytatywnych przeznaczane są na pomoc dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.  

 

 

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 0

wczoraj 3

w ciągu tygodnia 5

w ciągu miesiąca 28

w sumie 214241