Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły pochodzą z 1793r., kiedy to zostało wydane zezwolenie na otwarcie szkoły elementarnej. W 1878 r. zorganizowano w Jastkowicach jednoklasową szkołę etatową, a w 1894 r. szkołę dwuklasową.
       Dokładną historię szkoły od początku XX w. można prześledzić dzięki kronice założonej przez ówczesnego kierownika Józefa Bema, który objął to stanowisko w 1910 r. W latach 1910-1914 razem z nim pracowały jeszcze Zofia Bemowa, Zofia Lachówna i Zuzanna Kromer.
       Wybuch I wojny światowej spowodował zawieszenie nauki na rok czasu. W 1915 r. po powrocie J. Bema nauka została wznowiona. Okres wojny odbił się niekorzystnie na szkolnictwie w całej Polsce. Także szkoła w Jastkowicach borykała się z licznymi trudnościami. Najpoważniejszymi były dokonane przez Rosjan uszkodzenia budynku, zniszczenia biblioteki i pomocy naukowych.        Po odzyskaniu niepodległości zajęcia w szkole prowadzone były w jednej sali i odbywały się co drugi dzień.
W tym czasie obowiązki kierownika pełnił 26 letni nauczyciel Tadeusz Baar. Nauka odbywała się na dworze. Zaistniała sytuacja skłoniła gminę do zakupu domu przeznaczonego na użytek szkoły. 11 listopada 1923 r. została oddana do użytku nowa szkoła.
       W 1924 r. utworzono szkołę trzy klasową, a trzy lata później powszechną szkołę pięcioklasową. Z dniem 15 listopada 1937 r. Publiczna Szkoła Powszechna została przemianowana na szkołę stopnia trzeciego. W roku szkolnym 1938/39 podjęto uchwałę o przebudowie budynku szkolnego. Niestety wybuch II wojny światowej przerwał rozpoczęte prace, a cały materiał budowlany został rozgrabiony przez wojska niemieckie. Nauka w roku 1939/40 rozpoczęła się dopiero po świętach Bożego Narodzenia. Kierownikiem szkoły był wówczas Adam Gorczyca. Szkoła została przeorganizowana w szkołę czteroklasową. W czasie wojny(1943) budynek szkolny służył żołnierzom niemieckim jako miejsce do mieszkania. Został doszczętne zrabowany i mocno zniszczony. Regularna nauka rozpoczęła się w roku szkolnym 1944/45.
Do szkoły uczęszczało 309 uczniów a uczyło ich 5 nauczycieli . W 1949 r. dokończono ostatecznie budowę szkoły i otwarto przedszkole .
       Od początku lat pięćdziesiątych rozpoczął się dla szkoły mniej burzliwy okres. Z roku na rok przybywało coraz więcej nauczycieli.
       W 1962 r. zmarł długoletni kierownik Adam Gorczyca, a jego funkcję przejął Stefan Jestal. Powstała ośmioklasowa szkoła podstawowa. Warunki , w jakich uczyła się młodzież, nie były zadawalające. Brakowało przede wszystkim sali gimnastycznej, bieżącej wody, toalet.
       W 1993 r. zawiązał się Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, który dzięki dużemu zaangażowaniu ówczesnej pani dyrektor Krystyny Nowosielskiej oraz władz gminnych doprowadził do rozpoczęcia rozbudowy szkoły.
       W 1996 r. została oddana do użytku nowoczesna sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem i zapleczem socjalnym.
       W roku szkolnym 1998/99 została ukończona nowa część dydaktyczna szkoły.

Nauczyciele pracujący w Jastkowicach w latach 1910-1944
 Józef Bem 1910-1919
Zofia Bemowa 1910-1919
Zofia Lachówna ?-1911
Ferdynand Niciński 1911-1913
Kazimiera Trzeszczkowska 1911-1912
Leon Krywańko 1912-1914
Zuzanna Kromer 1912-1914
Tadeusz Baar 1919-4.03.1920 (zm. na gruźlicę)
Czesław Wiśniewski 1919-15.10.1921
Stefania Tułakówna 1920-22.09.1921
Józefa Sielecka 21.09.1921-1923
Janusz Panek 1.10.1921-28.08.1923
Wojciech Sabat 15.11.1921-28.08.1923
Emilia Sielecka 15.03.1922-28.08.1923
Karol Nieznajomski 28.08.1923-1.10.1926
Stanisława Nieznajomska 28.08.1923-1.10.1926
Stefania Zawilska 09.1923-1.02.1923
Leon Czuczman 1.11.1924-2.09.1930
Maria Hirnykówna 5.11.1926-08.1927
Adam Gorczyca 1.12.1926-1962
Janina Moskalska 1.09.1926-21.10.1929
Elżbieta Osadzińska (Pociej) 1.02.1929-1.04.1940
Taras Czużak 6.02.1929-?
Paweł Szumełda 21.10.1929-1939
Zofia Warchoł 5.09.1930-10.02.1934 i 3.09.1934-1.01.1937
Maria Kunanec 2.01.1931-13.01.1931
Maria Sieradzka 18.04.1931-30.06.1931
Zofia Kulska 1.12.1931-1.09.1932
Luba (Lubow) Komarnicka 1.09.1932-1.07.1942
ks. Jan Wojtasik 3.09.1934-15.03.1935
ks. Ludwik Kordyl 15.03.1935-1943(?)
Tadeusz Pociej 8.02.1937-10.06.1944
Stanisława Konopkówna 1.01.1941-30.06.1941
Jan Ciejpa 1.04.1941-10.06.1944
Michał Męczyński 1.04.1942-10.06.1944
Zofia Hettesel 1.09.1943-?

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 0

wczoraj 4

w ciągu tygodnia 4

w ciągu miesiąca 52

w sumie 214196